Προτείνετε το σε έναν φίλο

Εμπορική Διαχείριση Ηλεκτρονικά Βιβλία ΙI

Πρόγραμμα παρακολούθησης εμπορικής διαχείρισης επιχειρήσεων: έκδοση παραστατικών, παρακολούθηση υπολοίπων πελατών - προμηθευτών, ειδών αποθήκης κ.λ.π. Το πρόγραμμα απαιτεί πολύ μικρό χρόνο εκμάθησης, συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης και ενημερώνεται συνεχώς για τις αλλαγές της Φορολογικής Νομοθεσίας. Η δομή του είναι τέτοια ώστε οι κινήσεις γίνονται γρήγορα και απλά χωρίς παραμετροποιήσεις από τον χρήστη
logo_union_emporiki[1]

Χαρακτήρες που γράφηκαν: