Email

Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2024 (2 ΤΟΜΟΙ)-70 ΕΥΡΩ

Κυκλοφόρησε ο Νέος Δίτομος οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2024 αποκλειστικά από την ASTbooks. Κάντε εύκολα & γρήγορα τη παραγγελία σας. Η αποστολή των βιβλίων γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.
Τιμή
Τιμή πώλησης70,00 €
Συγγραφέας: AST Books
forologikes-diloseis-2024
 • forologikes-diloseis-2024
Σελίδες: 1188
Περιγραφή

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2024» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και Έντυπο Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων για τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ενώ η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν.4172/2013.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται πλήθος σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων αποφεύγοντας απλά μια στείρα συμπλήρωση κωδικών καθώς και πλήθος παραδειγμάτων.

Στο τέλος κάθε εντύπου υπάρχουν χρηστικά ευρετήρια με πλήθος λημμάτων για την κατά το δυνατόν ευκολότερη αναζήτηση του ζητήματος που σας ενδιαφέρει ενώ η δομή των θεμάτων ακολουθεί τη δομή του εκάστοτε εντύπου με ανάλυση ανά κωδικό.

Ειδικότερα, ο οδηγός αποτελείται από δύο τόμους ως εξής:

Α’ τόμος: Φορολογικές δηλώσεις 2024 / Πρακτικός οδηγός φυσικών προσώπων (Έντυπα Ε1 - Ε2)

Όσον αφορά το έντυπο Ε1, θα βρείτε ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό, αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και όλες τις αλλαγές που υπάρχουν φέτος και συγκεκριμένα:

 • Προσθήκη νέων κωδικών 045-046 (περ. 23) στον Πίνακα 2, οι οποίοι αφορούν την εξαίρεση του φορολογούμενου από τον προσδιορισμό του ελάχιστου καθαρού ποσού εισοδήματος των άρθρων 28Α - 28Δ του ΚΦΕ ή την αναλογική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 047-048 (περ. 24) στον Πίνακα 2, οι οποίοι συμπληρώνονται από το φορολογούμενο προκειμένου να λάβει την προβλεπόμενη κατά το ήμισυ μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α - 28Δ του ΚΦΕ.
 • Διαγραφή των κωδικών 333-334 και 349-350 (περ. 11 και 13) στον Πίνακα 4Α, που αφορούσαν στην εισφορά αλληλεγγύης.
 • Διαγραφή των κωδικών 261-262 (περ. 5) στον Πίνακα 4Β.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 269-270 (περ. 10) στον Πίνακα 4Β, οι οποίοι προσυμπληρώνονται βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων με ποσά που φορολογούνται αυτοτελώς με φορολογικό συντελεστή 15% ή 20%.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 271-271 (περ. 11) στον Πίνακα 4Β, στους οποίους αναγράφεται ο φόρος που παρακρατήθηκε για τα εισοδήματα των κωδικών 269-270.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 405-406 (περ. 2) στον Πίνακα 4Γ2, οι οποίοι προσυμπληρώνονται με το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των άρθρων 28Α -28Δ του ΚΦΕ.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 407-408 (περ. 3) στον Πίνακα 4Γ2, στους οποίους μεταφέρονται από τον κωδικό 665 του πίνακα Η' του εντύπου Ε3 τα καθαρά (τεκμαρτά) κέρδη των οικοδομικών επιχειρήσεων για τις οποίες με βάση τη μεταβατική διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 72 του ΚΦΕ εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 443-444 (περ. 3) στον Πίνακα 4Γ2, όπου επιλέγονται από τον φορολογούμενο στην περίπτωση αμφισβήτησης ου ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.
 • Διαγραφή των κωδικών 657-658 (περ. 4) και 617-618 (περ. 5) στον Πίνακα 6, οι οποίοι αφορούσαν εισοδήματα εξαιρούμενα από το φόρο τα οποία υπάγονταν σε εισφορά αλληλεγγύης.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 445-446 (περ. 4) στον Πίνακα 6, στους οποίους προσυμπληρώνεται το απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ σε περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού εισοδήματος σύμφωνα με τα άρθρα 28Α – 28Δ του ΚΦΕ.
 • Διαγραφή των κωδικών 631-632 (περ. 12) στον Πίνακα 7 που αφορούσαν δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις κ.λπ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4647/2019.
 • Προσθήκη πίνακα ανάλυσης του προσδιορισμού του ελάχιστου εισοδήματος (τεκμαρτού) ατομικών επιχειρήσεων οι οποίες θα φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28Α – 28Δ του ΚΦΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους κωδικούς 659-660 (ή 619-620 και 781-782, στους οποίους αναγράφονται εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο ή δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν τεκμήρια, καθώς στο βιβλίο περιλαμβάνονται περισσότερες από 120 τέτοιες περιπτώσεις, περισσότερες απ’ όσες περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου.

Επίσης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται, σε ξεχωριστά θέματα ολοκληρωμένα παραδείγματα:

 • ανάλωσης κεφαλαίου,
 • συμπλήρωσης Ε1-Ε3 εργαζόμενου με μπλοκάκι, ο οποίος απασχολήθηκε διαδοχικά στο ίδιο έτος ως μισθωτός,
 • δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έγγαμου ζευγαριού με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Όσον αφορά το έντυπο Ε2, περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης γύρω από τα ακίνητα όπως και των περιπτώσεων σχετικά με την υπεκμίσθωση και τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και η διαδικασία στην οποία δύναται να προβεί ο εκμισθωτής προκειμένου να δηλώσει ανείσπρακτα μισθώματα. Επιπλέον στο τέλος της ανάλυσης συμπλήρωσης του εντύπου, περιλαμβάνεται παράρτημα με παραδείγματα που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα των εκδόσεών μας πάνω σε ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης του εντύπου όπως:

 • ενοικίασης καταστήματος με οφειλόμενα μισθώματα,
 • κενού ακινήτου,
 • εκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb,
 • υπεκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb,
 • δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τέκνο,
 • δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τρίτο και
 • συμπλήρωσης εντύπων Ε2 και Ε1 και υπολογισμός του φόρου

Β’ τόμος: ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Έντυπο Ε3 – Φορολογική Αναμόρφωση – Έντυπο Ν)

Όσον αφορά το έντυπο Ε3 περιλαμβάνεται ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό καθώς και όλες οι αλλαγές που υπάρχουν φέτος από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Προσθήκη νέας γραμμής «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση» στον Πίνακα Β.
 • Στον πίνακα Γ2, περιγράφονται αναλυτικότερα οι ενισχύσεις του Πυλώνα 1.
 • Προσθήκη νέων ενισχύσεων στον κωδικό 083 του Πίνακα Γ2.
 • Προσθήκη στους κωδικούς 150-550 του Πίνακα ΣΤ των δαπανών του άρθρου 22Ε του ΚΦΕ.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 903-983 στον Πίνακα ΣΤ, που αφορούν στα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα (ατομικών επιχειρήσεων) από συνεργασία που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4935/2022. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί συναρτώνται με τον νέο υποπίνακα ΣΤ' του πίνακα ΣΤ'.
 • Διαγραφή κωδικών στον υποπίνακα του κωδικού 144 (αφορολόγητα έσοδα) και συγκεκριμένα:
 • 004 «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρ. 121 ν.4790/2021)»
 • 005 «Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρ. 55 ν.4758/2020)»
 • 012 «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού (αρθρ.28 ν.4797/2021)»
 • 013 «Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (άρθρο 29 ν.4772/2021)»
 • 019 «Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» (άρθρ. 76 ν.4796/2021)»
 • 020 «Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID 19" (άρθρ. όγδοο του ν.4787/2021)»
 • 021 «Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου (άρθρ. 70 ν.4745/2020)»
 • 028 «Ενίσχυση στους ελεύθερους επαγγελματίες λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους»
 • Προσθήκη νέων κωδικών στον υποπίνακα του κωδικού 144 (αφορολόγητα έσοδα) και συγκεκριμένα:
 • 032 «Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας» (άρθρο 122 του ν.5043/2023)»
 • 033 «Ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες (προσθήκη στο άρθρο 36 του ν.4508/2017 με το άρθρο 27 του ν.5049/2023)»
 • 034 «Αποζημιώσεις από επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους (περ. α' και β' άρθρου 47 του ν.5035/2023)»
 • Προσθήκη νέου Πίνακα ΙΑ με υποπίνακες ΙΑ.Α’ και ΙΑ.Β’, ο οποίος αφορά στα κίνητρα του ν.4935/2022 (άρθρα 3,4,5) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

Όσον αφορά την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, φέτος δεν επήλθε καμία αλλαγή.

Όσον αφορά το έντυπο Ν περιλαμβάνεται ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό καθώς και όλες οι τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί στο έντυπο από τις οποίες αναφέρονται:

 • Προσθήκη κωδικού 687 «Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4935/2022», σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων.
 • Προσθήκη κωδικού 688 «Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4935/2022», σχετικά με απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων.
 • Προσθήκη κωδικού 689 «Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4935/2022», σχετικά με απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης.
 • Προσθήκη Πίνακα VIII (Κωδικοί 524-528) σχετικού με την φορολογική απαλλαγή των άρθρων 3 και 5 του ν.4935/2022 στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων και εισφοράς ατομικής επιχείρησης.
 • Προσθήκη Πίνακα ΙΧ (Κωδικοί 532-536) σχετικού με την φορολογική απαλλαγή του άρθρου 4 του ν.4935/2022 στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων.

Πίνακας εκκαθάρισης φόρου, τελών κ.λπ.

 • Προσθήκη κωδικού 537 «Απαλλαγή καταβολής φόρου άρθρων 3, 4 και 5 ν.4935/2022 (λόγω μετασχηματισμού, συνεργασίας)».
 • Προσθήκη του κωδικού 537 στο άθροισμα του κωδικού 700.
 • Προσθήκη κωδικού 763 «Πιστωτικό ποσό άρθρου 3 παρ. 6 ν.4046/2012 που επιστρέφεται», σχετικού με φορολόγηση ομολόγων (για τραπεζικές επιχειρήσεις).
 • Αλλαγή στην περιγραφή του κωδικού 751 «Πιστωτικό ποσό άρθρου 3 παρ. 6 ν.4046/2012 που συμψηφίζεται», σχετικού με φορολόγηση ομολόγων (για τραπεζικές επιχειρήσεις).

Πίνακας Ι:

 • Προσθήκη κωδικού 494 «Υπεραξία από μεταβίβαση παγίων σε τρίτο (άρθ. 7 ν.4935/2022)», σχετικού με υπεραξία από τη μεταβίβαση σε τρίτο, στοιχείων παγίου ενεργητικού εταιρείας που έχει προκύψει από μετασχηματισμό.
 • Αλλαγή στην περιγραφή του κωδικού 467 «Τόκοι ομολόγων που εκδίδονται από ΕΤΧΣ κατ’ εφαρμογή του προγράμματος P.S.I. ή ομολόγων ελληνικού δημοσίου».
 • Αλλαγή στην περιγραφή του κωδικού 488 «Ωφέλεια από τη διαγραφή ή ρύθμιση χρεών με βάση τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν.4738/2020) ή τη διαγραφή χρεών υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας (παρ.3 άρθ.35 ν.5024/2023)».
 • Προσθήκη στο κωδικό 504 του άρθρου 22Ε του ΚΦΕ, σχετικού με τις δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία.

Πίνακας 6 (Τραπεζικές Επιχειρήσεις):

Έχει χωριστεί σε δύο υποπίνακες:

 • 6Α (Πιστωτικά υπόλοιπα της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν.4605/2019 – κωδικοί 754-760).
 • 6Β (Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.4046/2012 – κωδικοί 764-778).

Υποπίνακας 9Α:

 • Προσθήκη κωδικού 012 «Δαπάνη που αφορά σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση (άρθρο 22Ε, ν.4172/2013)»

Υποπίνακας 10Α:

 • Προσθήκη κωδικού 011 «Ενίσχυση στο πλαίσιο δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις κλάδου Γούνας (άρθρο 122, ν.5043/2023)».
 • Προσθήκη κωδικού 012 «Ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες (
Subcategory
Video

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2024» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και Έντυπο Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων για τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ενώ η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν.4172/2013.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται πλήθος σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων αποφεύγοντας απλά μια στείρα συμπλήρωση κωδικών καθώς και πλήθος παραδειγμάτων.

Στο τέλος κάθε εντύπου υπάρχουν χρηστικά ευρετήρια με πλήθος λημμάτων για την κατά το δυνατόν ευκολότερη αναζήτηση του ζητήματος που σας ενδιαφέρει ενώ η δομή των θεμάτων ακολουθεί τη δομή του εκάστοτε εντύπου με ανάλυση ανά κωδικό.

Ειδικότερα, ο οδηγός αποτελείται από δύο τόμους ως εξής:

Α’ τόμος: Φορολογικές δηλώσεις 2024 / Πρακτικός οδηγός φυσικών προσώπων (Έντυπα Ε1 - Ε2)

Όσον αφορά το έντυπο Ε1, θα βρείτε ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό, αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και όλες τις αλλαγές που υπάρχουν φέτος και συγκεκριμένα:

 • Προσθήκη νέων κωδικών 045-046 (περ. 23) στον Πίνακα 2, οι οποίοι αφορούν την εξαίρεση του φορολογούμενου από τον προσδιορισμό του ελάχιστου καθαρού ποσού εισοδήματος των άρθρων 28Α - 28Δ του ΚΦΕ ή την αναλογική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 047-048 (περ. 24) στον Πίνακα 2, οι οποίοι συμπληρώνονται από το φορολογούμενο προκειμένου να λάβει την προβλεπόμενη κατά το ήμισυ μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α - 28Δ του ΚΦΕ.
 • Διαγραφή των κωδικών 333-334 και 349-350 (περ. 11 και 13) στον Πίνακα 4Α, που αφορούσαν στην εισφορά αλληλεγγύης.
 • Διαγραφή των κωδικών 261-262 (περ. 5) στον Πίνακα 4Β.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 269-270 (περ. 10) στον Πίνακα 4Β, οι οποίοι προσυμπληρώνονται βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων με ποσά που φορολογούνται αυτοτελώς με φορολογικό συντελεστή 15% ή 20%.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 271-271 (περ. 11) στον Πίνακα 4Β, στους οποίους αναγράφεται ο φόρος που παρακρατήθηκε για τα εισοδήματα των κωδικών 269-270.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 405-406 (περ. 2) στον Πίνακα 4Γ2, οι οποίοι προσυμπληρώνονται με το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των άρθρων 28Α -28Δ του ΚΦΕ.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 407-408 (περ. 3) στον Πίνακα 4Γ2, στους οποίους μεταφέρονται από τον κωδικό 665 του πίνακα Η' του εντύπου Ε3 τα καθαρά (τεκμαρτά) κέρδη των οικοδομικών επιχειρήσεων για τις οποίες με βάση τη μεταβατική διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 72 του ΚΦΕ εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 443-444 (περ. 3) στον Πίνακα 4Γ2, όπου επιλέγονται από τον φορολογούμενο στην περίπτωση αμφισβήτησης ου ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.
 • Διαγραφή των κωδικών 657-658 (περ. 4) και 617-618 (περ. 5) στον Πίνακα 6, οι οποίοι αφορούσαν εισοδήματα εξαιρούμενα από το φόρο τα οποία υπάγονταν σε εισφορά αλληλεγγύης.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 445-446 (περ. 4) στον Πίνακα 6, στους οποίους προσυμπληρώνεται το απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ σε περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού εισοδήματος σύμφωνα με τα άρθρα 28Α – 28Δ του ΚΦΕ.
 • Διαγραφή των κωδικών 631-632 (περ. 12) στον Πίνακα 7 που αφορούσαν δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις κ.λπ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4647/2019.
 • Προσθήκη πίνακα ανάλυσης του προσδιορισμού του ελάχιστου εισοδήματος (τεκμαρτού) ατομικών επιχειρήσεων οι οποίες θα φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28Α – 28Δ του ΚΦΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους κωδικούς 659-660 (ή 619-620 και 781-782, στους οποίους αναγράφονται εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο ή δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν τεκμήρια, καθώς στο βιβλίο περιλαμβάνονται περισσότερες από 120 τέτοιες περιπτώσεις, περισσότερες απ’ όσες περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου.

Επίσης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται, σε ξεχωριστά θέματα ολοκληρωμένα παραδείγματα:

 • ανάλωσης κεφαλαίου,
 • συμπλήρωσης Ε1-Ε3 εργαζόμενου με μπλοκάκι, ο οποίος απασχολήθηκε διαδοχικά στο ίδιο έτος ως μισθωτός,
 • δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έγγαμου ζευγαριού με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Όσον αφορά το έντυπο Ε2, περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης γύρω από τα ακίνητα όπως και των περιπτώσεων σχετικά με την υπεκμίσθωση και τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και η διαδικασία στην οποία δύναται να προβεί ο εκμισθωτής προκειμένου να δηλώσει ανείσπρακτα μισθώματα. Επιπλέον στο τέλος της ανάλυσης συμπλήρωσης του εντύπου, περιλαμβάνεται παράρτημα με παραδείγματα που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα των εκδόσεών μας πάνω σε ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης του εντύπου όπως:

 • ενοικίασης καταστήματος με οφειλόμενα μισθώματα,
 • κενού ακινήτου,
 • εκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb,
 • υπεκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb,
 • δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τέκνο,
 • δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τρίτο και
 • συμπλήρωσης εντύπων Ε2 και Ε1 και υπολογισμός του φόρου

Β’ τόμος: ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Έντυπο Ε3 – Φορολογική Αναμόρφωση – Έντυπο Ν)

Όσον αφορά το έντυπο Ε3 περιλαμβάνεται ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό καθώς και όλες οι αλλαγές που υπάρχουν φέτος από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Προσθήκη νέας γραμμής «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση» στον Πίνακα Β.
 • Στον πίνακα Γ2, περιγράφονται αναλυτικότερα οι ενισχύσεις του Πυλώνα 1.
 • Προσθήκη νέων ενισχύσεων στον κωδικό 083 του Πίνακα Γ2.
 • Προσθήκη στους κωδικούς 150-550 του Πίνακα ΣΤ των δαπανών του άρθρου 22Ε του ΚΦΕ.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 903-983 στον Πίνακα ΣΤ, που αφορούν στα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα (ατομικών επιχειρήσεων) από συνεργασία που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4935/2022. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί συναρτώνται με τον νέο υποπίνακα ΣΤ' του πίνακα ΣΤ'.
 • Διαγραφή κωδικών στον υποπίνακα του κωδικού 144 (αφορολόγητα έσοδα) και συγκεκριμένα:
 • 004 «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρ. 121 ν.4790/2021)»
 • 005 «Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρ. 55 ν.4758/2020)»
 • 012 «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού (αρθρ.28 ν.4797/2021)»
 • 013 «Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (άρθρο 29 ν.4772/2021)»
 • 019 «Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» (άρθρ. 76 ν.4796/2021)»
 • 020 «Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID 19" (άρθρ. όγδοο του ν.4787/2021)»
 • 021 «Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου (άρθρ. 70 ν.4745/2020)»
 • 028 «Ενίσχυση στους ελεύθερους επαγγελματίες λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους»
 • Προσθήκη νέων κωδικών στον υποπίνακα του κωδικού 144 (αφορολόγητα έσοδα) και συγκεκριμένα:
 • 032 «Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας» (άρθρο 122 του ν.5043/2023)»
 • 033 «Ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες (προσθήκη στο άρθρο 36 του ν.4508/2017 με το άρθρο 27 του ν.5049/2023)»
 • 034 «Αποζημιώσεις από επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους (περ. α' και β' άρθρου 47 του ν.5035/2023)»
 • Προσθήκη νέου Πίνακα ΙΑ με υποπίνακες ΙΑ.Α’ και ΙΑ.Β’, ο οποίος αφορά στα κίνητρα του ν.4935/2022 (άρθρα 3,4,5) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

Όσον αφορά την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, φέτος δεν επήλθε καμία αλλαγή.

Όσον αφορά το έντυπο Ν περιλαμβάνεται ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό καθώς και όλες οι τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί στο έντυπο από τις οποίες αναφέρονται:

 • Προσθήκη κωδικού 687 «Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4935/2022», σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων.
 • Προσθήκη κωδικού 688 «Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4935/2022», σχετικά με απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων.
 • Προσθήκη κωδικού 689 «Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4935/2022», σχετικά με απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης.
 • Προσθήκη Πίνακα VIII (Κωδικοί 524-528) σχετικού με την φορολογική απαλλαγή των άρθρων 3 και 5 του ν.4935/2022 στις περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων και εισφοράς ατομικής επιχείρησης.
 • Προσθήκη Πίνακα ΙΧ (Κωδικοί 532-536) σχετικού με την φορολογική απαλλαγή του άρθρου 4 του ν.4935/2022 στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων.

Πίνακας εκκαθάρισης φόρου, τελών κ.λπ.

 • Προσθήκη κωδικού 537 «Απαλλαγή καταβολής φόρου άρθρων 3, 4 και 5 ν.4935/2022 (λόγω μετασχηματισμού, συνεργασίας)».
 • Προσθήκη του κωδικού 537 στο άθροισμα του κωδικού 700.
 • Προσθήκη κωδικού 763 «Πιστωτικό ποσό άρθρου 3 παρ. 6 ν.4046/2012 που επιστρέφεται», σχετικού με φορολόγηση ομολόγων (για τραπεζικές επιχειρήσεις).
 • Αλλαγή στην περιγραφή του κωδικού 751 «Πιστωτικό ποσό άρθρου 3 παρ. 6 ν.4046/2012 που συμψηφίζεται», σχετικού με φορολόγηση ομολόγων (για τραπεζικές επιχειρήσεις).

Πίνακας Ι:

 • Προσθήκη κωδικού 494 «Υπεραξία από μεταβίβαση παγίων σε τρίτο (άρθ. 7 ν.4935/2022)», σχετικού με υπεραξία από τη μεταβίβαση σε τρίτο, στοιχείων παγίου ενεργητικού εταιρείας που έχει προκύψει από μετασχηματισμό.
 • Αλλαγή στην περιγραφή του κωδικού 467 «Τόκοι ομολόγων που εκδίδονται από ΕΤΧΣ κατ’ εφαρμογή του προγράμματος P.S.I. ή ομολόγων ελληνικού δημοσίου».
 • Αλλαγή στην περιγραφή του κωδικού 488 «Ωφέλεια από τη διαγραφή ή ρύθμιση χρεών με βάση τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν.4738/2020) ή τη διαγραφή χρεών υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας (παρ.3 άρθ.35 ν.5024/2023)».
 • Προσθήκη στο κωδικό 504 του άρθρου 22Ε του ΚΦΕ, σχετικού με τις δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία.

Πίνακας 6 (Τραπεζικές Επιχειρήσεις):

Έχει χωριστεί σε δύο υποπίνακες:

 • 6Α (Πιστωτικά υπόλοιπα της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν.4605/2019 – κωδικοί 754-760).
 • 6Β (Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.4046/2012 – κωδικοί 764-778).

Υποπίνακας 9Α:

 • Προσθήκη κωδικού 012 «Δαπάνη που αφορά σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση (άρθρο 22Ε, ν.4172/2013)»

Υποπίνακας 10Α:

 • Προσθήκη κωδικού 011 «Ενίσχυση στο πλαίσιο δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις κλάδου Γούνας (άρθρο 122, ν.5043/2023)».
 • Προσθήκη κωδικού 012 «Ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες (